021-88727990 : مشاوره و فروش

ورق آجدار

ورق آجدار چیست ؟

نوعی خاص از شکل دهی ورق های نورد گرم و از جنس ST37 می باشد که کاربرد هایی با نیاز اصطکاک بالا دارد.

ورق آجدار|کیمیا فولاد البرز

موارد استفاده از ورق آجدار

 

  • استفاده در کف اتاق کامیون ها و وانت بار ها
  • کف زمین های در حال عملیات ساخت
  • راه سازی که به صورت موقت باید عبور و مرور از روی آن انجام گیرد
  • ساخت پله های اضطراری ، ساخت دستگاه های صنعتی
  • کاربرد های ساختمانی و ده ها کاربرد دیگر

لیست ورق آجدار

نوع ورق آجدارابعاد
ورق آجدار2بادام 1*2
ورق آجدار2بادام 1/25*2/5
ورق آجدار2/5 بادام 1*2
ورق آجدار3 بادام 1*2
ورق آجدار3 بادام 1/25*2/5
ورق آجدار3 بادام 1/25*6
ورق آجدار3 بادام 1/5*6
ورق آجدار4 بادام 1*2
ورق آجدار4 بادام 1*6
ورق آجدار4 بادام 1/25*6
ورق آجدار4 بادام 1/5*6
ورق آجدار5 بادام 1*2
ورق آجدار5 بادام 1*6
ورق آجدار5 بادام 1/25*1/70
ورق آجدار5 بادام 1/25*6
ورق آجدار5 بادام 1/5*6
ورق آجدار6 بادام 1*2
ورق آجدار6 بادام 1*6
ورق آجدار6 بادام 1/25*6
ورق آجدار8 بادام 1*2
ورق آجدار8 بادام 1*6
ورق آجدار8 بادام 1/25*6
ورق آجدار8 بادام 1/5*6
ورق آجدار10 بادام 1*6
ورق آجدار10 بادام 1/25*6
ورق آجدار10 بادام 1/5*6

تصاویر ورق آجدار

قیمت ورق آجدار   ورق آجدار  ورق فولادی اجدار

ویدئوهای ورق آجدار

ورق آجدار چگونه تولید می شود؟